Algemene voorwaarden:

 • De kosten voor een consult en/of behandeling in het traject is het vooraf afgesproken bedrag dat staat vermeld op de webiste
 • De betaling wordt voldaan per pin of contant na het ontvangen van een consult en/of behandeling
 • Met het maken van een afspraak voor een consult en/of behandeling ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van Ayurhealthy
 • Een afspraak kan kostenloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak
 • Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur wordt 45,- annuleringskosten in rekening gebracht.
 • Client blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk het toepassen en uitvoeren van de adviezen in het behandelplan
 • Bij twijfel over klachten en de behandeling hiervoor bij Ayurhealthy, consulteert de client eerst zijn of haar huisarts of specialist
 • Bij aanhoudende klachten raadpleegt client huisarts of specialist op zowel eigen initiatief of doorverwijzing van Ayurhealthy
 • Ayurhealthy is niet aasprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen in de praktijk van Ayurhealthy
 • Ayurhealthy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens
  client verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens
 • Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade
  opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 • Met klachten over verleende dienst, neem de client contact op met Ayurhealthy, waneer client en Ayurhealthy er niet uitkomen, kan er een klacht ingediend worden bij de ANVAG